ελληνικά nederlands english
 
     
 
flanderlex Grieks-Nederlands publicaties download CV nieuws links contact
 
Vertalingen Vertaalbureau Flanderlex Veria Griekenland
   
 
paperclip Specialisatie   paperclip Specialisatiedomeinen   paperclip Tolkwerk

Zoals de firmanaam al laat vermoeden, heeft FlanderLex zich gespecialiseerd in vertalingen:

Grieks - Nederlands

We hebben meer dan 25 jaar ervaring in deze vrij zeldzame talencombinatie.

 

Specialisatiedomeinen
toerisme, handel, juridische teksten, administratieve documenten, landbouw en veeteelt, voeding en verpakking, educatie en opleiding, kunst en cultuur, belastingen, pensioenen en sociale verzekeringen, reclame, EU-teksten, jaarverslagen, marketing, websites, algemene teksten.

 

Tolkwerk
Tolkwerk onder eed (Nederlands-Grieks en Grieks-Nederlands) aan Griekse Rechtbanken.

Download  CV
Download CV Lieve De Paep.pdf
Beëdigd Vertaler

  © flanderlex  

 

 

 

 

 

 

"Morning Fantasy"

Royalty Free Music
by NeoSounds.com