ελληνικά nederlands english
 
     
 
flanderlex Grieks-Nederlands publicaties download CV nieuws links contact
 
Nieuws Flanderlex Vertaalbureau Veria Griekenland
   
 
paperclip Nieuws    

Juni 2008
Het vroegere vertaalkantoor “ESPERANTO” is omgedoopt tot “FLANDERLEX”: NEW name – NEW logo – NEW offices – NEW site – SAME services

Juni 2008
Nieuwe website FlanderLex on line!

Juni 2008
Verhuizing naar eigen kantoorruimte in nieuw pand.
Designkantoor helemaal in het teken van “VERTALEN”.

Januari 2008
Op http://gfa.gbv.de/dr,gfa,010,2007,r,13.pdf (website van Göttinger Forum für Altertumswissenschaft) staat een Duitstalige recensie van het Byzantijns Lexicon. De Grieks-Engelse vertaling van deze encyclopedie is tot stand gekomen dankzij de coördinatie onder leiding van ons vertaalkantoor, in opdracht van de Uitgeverij Brepols Publishers – Turnhout (B) en in samenwerking met een hecht en capabel vertalersteam.
Quote
Die Übersetzung wurde angefertigt von A. Hendry, J. Koniordos, E. Petridis-Ktena, J. Pink-Megas und D. Whitehouse durch das

Übersetzungsbüro „Esperanto“ (Veria-Griechenland), unterstützt von dem Kulturprogramm 2000 der Europäischen Union;
Unquote

Oktober 2007
Het personeel heeft een 3-daags seminarie Paperless Office gevolgd in Thessaloniki.
Een echte aanrader voor collega-vertalers!
FlanderLex werkt nu nóg efficienter, nóg elektronischer en bovendien milieuvriendelijker (we think before we print!)

Augustus 2004
Tolk op de Olympische Spelen Athens 2004.
Een onvergetelijke ervaring!
Lieve tijdens de Olympische Spelen in 2004
Athene 2004

  © flanderlex  

 

 

 

 

"Morning Fantasy"

Royalty Free Music
by NeoSounds.com