ελληνικά nederlands english
 
     
 
FlanderLex Ελληνικά-Ολλανδικά Έργα Βιογραφικό Νέα Σύνδεσμοι Επικοινωνία
 
header_cows
   
 
paperclip Εξειδίκευση   paperclip Τομείς ειδίκευσης   paperclip Διερμηνεία

Εξειδίκευση
Όπως ήδη αποκαλύπτει η επωνυμία μας, το γραφείο FlanderLex είναι εξειδικευμένο σε ένα σπάνιο γλωσσικό συνδυασμό:

Ελληνικά - Ολλανδικά

στον οποίο έχει 25ετή εμπειρία.

Τομείς ειδίκευσης
Τουρισμός, νομικά κείμενα, διοικητικά έγγραφα, γεωργία και κτηνοτροφία, τρόφιμα και συσκευασίες, εκπαίδευση και κατάρτιση, τέχνη και πολιτισμός, φορολογία, συντάξεις και κοινωνικές ασφαλίσεις, διαφήμιση, κείμενα Ε.Ε., ισολογισμοί εταιριών, εμπορικές επιστολές, μάρκετινγκ, ιστοσελίδες, κείμενα γενικής φύσης

 

Διερμηνεία
Το γραφείο FlanderLex παρέχει υπηρεσίες (ορκωτής) διερμηνείας στην ελληνική και ολλανδική γλώσσα, στα ελληνικά Δικαστήρια, σε συμβολαιογράφους και σε εταιρίες για τις εμπορικές τους διαπραγματεύσεις με την Ολλανδία και το Βέλγιο. 

Κατεβάστε Βιογραφικό Σημείωμα
Download  CV – Lieve De Paep.pdf
Ορκωτή μεταφράστρια

  © flanderlex  

 

 

 

 

 

 

"Morning Fantasy"

Royalty Free Music
by NeoSounds.com